Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 3197 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20200687290 - 00 TB01 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị và phần mềm nâng cấp hạ tầng công nghệ và nền tảng hệ thống, giao diện Báo Hà Tĩnh điện tử Báo Hà Tĩnh 29/06/2020 16:53 29/06/2020 16:53 06/07/2020 17:00
2 20200459142 - 00 Mua sắm Thiết bị tự động phục hồi ắc quy 48V 600Ah Viễn thông Hà Tĩnh 23/04/2020 17:15 23/04/2020 17:15 29/04/2020 15:00
3 20200407340 - 01 Mua sắm cột bê tông Viễn thông Hà Tĩnh 10/04/2020 14:20 04/04/2020 09:26 20/04/2020 15:00
4 20200407290 - 02 Mua sắm cột bê tông Viễn thông Hà Tĩnh 10/04/2020 14:01 04/04/2020 09:02 22/04/2020 09:00
5 20200407238 - 01 Mua sắm cột bê tông Viễn thông Hà Tĩnh 10/04/2020 11:16 04/04/2020 08:35 15/04/2020 14:00
6 20200406789 - 00 Mua sắm cột bê tông Viễn thông Hà Tĩnh 03/04/2020 17:30 03/04/2020 17:30 10/04/2020 09:30
7 20200406691 - 00 Mua sắm cáp quang ADSS Viễn thông Hà Tĩnh 03/04/2020 17:04 03/04/2020 17:04 10/04/2020 10:00
8 20200406297 - 00 Mua sắm cột bê tông Viễn thông Hà Tĩnh 03/04/2020 16:20 03/04/2020 16:20 10/04/2020 09:00
9 20200353823 - 00 Mua sắm thiết bị chuyển đổi nguồn ONT Viễn thông Hà Tĩnh 23/03/2020 10:38 23/03/2020 10:38 27/03/2020 15:00
10 20200353668 - 00 Cung cấp vật tư phụ kiện quang Viễn thông Hà Tĩnh 23/03/2020 10:19 23/03/2020 10:19 27/03/2020 14:00
11 20200108476 - 00 Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm phát sóng biển đảo Kỳ Xuân 2 Viễn thông Hà Tĩnh 06/01/2020 09:51 10/01/2020 09:00 20/01/2020 14:00
12 20200108378 - 00 Xây dựng Trụ sở làm việc TTVT Cẩm Xuyên Viễn thông Hà Tĩnh 06/01/2020 09:35 09/01/2020 14:00 20/01/2020 09:00
13 20200641808 - 00 01.MS: Mua sắm trang phục cho lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố năm 2020 Công an tỉnh Hà Tĩnh 15/06/2020 09:17 15/06/2020 09:17 25/06/2020 09:30
14 20200639998 - 00 01.SC: Cải tạo, sửa chữa nhà ở CBCS 3 tầng và nhà làm việc 3 tầng Công an tỉnh Hà Tĩnh 13/06/2020 16:22 13/06/2020 16:22 22/06/2020 07:30
15 20200617078 - 00 Sửa chữa nhà ở CBCS tại Nhà nghĩ dưỡng Thiên Cầm thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh Công an tỉnh Hà Tĩnh 12/06/2020 08:10 12/06/2020 08:10 17/06/2020 16:30
16 20200615261 - 00 01.SC Cải tạo, sửa chữa trụ sở phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh 08/06/2020 14:57 08/06/2020 14:57 18/06/2020 15:10
17 20200606814 - 00 Xây dựng mô hình điểm ứng dụng giải pháp quản lý đơn hàng, dữ liệu khách hàng, thúc đẩy bán hàng trên nền tảng điện tử SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ TĨNH 05/06/2020 14:52 05/06/2020 14:52 13/06/2020 14:00
18 20200563867 - 00 01.SC: Cải tạo, sửa chữa kho tang vật, nhà để xe CBCS trụ sở khối Cảnh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh 26/05/2020 14:23 26/05/2020 14:23 02/06/2020 15:30
19 20200524302 - 00 01.SC: Cải tạo, sửa chữa nhà ở, bếp ăn CBCS 03 tầng, cổng hàng rào trụ sở Công an huyện Cẩm Xuyên Công an tỉnh Hà Tĩnh 20/05/2020 21:25 20/05/2020 21:25 27/05/2020 21:30
20 20200502362 - 00 01.SC: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Công an huyện Thạch Hà theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt Công an tỉnh Hà Tĩnh 04/05/2020 14:45 04/05/2020 14:45 11/05/2020 15:00
Có 3197 kết quả được tìm thấy