Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 443 kết quả được tìm thấy
STT Số KHLCNT Tên dự án Chủ đầu tư Thời điểm đăng tải
1 20181256019 - 01 Cung cấp phôi phong bì nhiều màu phục vụ sản xuất kinh doanh cho Xưởng sản xuất Hà Nội Công ty Datapost Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam Công ty TNHH 11/01/2019 23:54
2 20181256031 - 01 Cung cấp phôi màu phục vụ sản xuất kinh doanh cho Xưởng sản xuất Hà Nội Công ty Datapost Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam Công ty TNHH 11/01/2019 23:54
3 20190122929 - 00 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh 11/01/2019 23:22
4 20190122915 - 00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nhàhiệu bộ và phòng học chức năng 3 tầng trường Tiểu học Quang Khải, huyên Tứ Kỳ UBND xã Quang Khải 11/01/2019 22:08
5 20190122903 - 00 Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới Thôn Bằng Giã, Xã Tân Việt, giai đoạn 1 - vị trí 1; Hạng mục: Giao thông + thoát nước Ủy ban nhân dân xã Tân Việt, huyện Bình Giang 11/01/2019 21:30
6 20190122901 - 00 Nâng cấp Nhà văn hóa các thôn Khòn Mới, Pò Cóc, Khòn Trang, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình 11/01/2019 21:29
7 20190122899 - 00 Sửa chữa, nâng cấp hẻm 47 đường 710 (đoạn từ nhà ông Mấy đến nhà ông Hợp) Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã Trung Lập Thượng 11/01/2019 21:28
8 20190122891 - 00 Nâng cấp Nhà văn hóa các thôn Bản Mới 2, Pò Thét, Sì Nghiều, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình 11/01/2019 21:22
9 20190122887 - 00 Sửa chữa, nâng cấp đường 721 (đoạn từ đường 5 nhánh đến nhà Ông 7 Rẫy) Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã Trung Lập Thượng 11/01/2019 21:18
10 20190122882 - 00 Thay thế bó vỉa và chỉnh trang tuyến phố Chùa Thông phường Sơn Lộc - thị xã Sơn Tây UBND phường Sơn Lộc 11/01/2019 21:16
11 20190122878 - 00 Đường BTXM thôn Pò Ngòa (GĐIII), xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình 11/01/2019 21:12
12 20190122874 - 00 Sửa chữa, nâng cấp hẻm 755B Tỉnh Lộ 2 (đoạn từ Tỉnh Lộ 2 đến nhà út Khoe) Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã Trung Lập Thượng 11/01/2019 21:10
13 20190122869 - 00 Đường BTXM thôn Nà Già (GĐII), xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình 11/01/2019 21:04
14 20190122860 - 00 Đường Bản Quyến, Bản Mới A, Bản Mới B, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình 11/01/2019 20:56
15 20190122852 - 00 Kiên cố mương Bản Tấu, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình 11/01/2019 20:47
16 20190122844 - 00 Nhà văn hóa xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình 11/01/2019 20:39
17 20190122837 - 00 Đường bê tông xi măng thôn Nà Lài, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình 11/01/2019 20:31
18 20190122827 - 00 Ngầm Nà Ban, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình 11/01/2019 20:23
19 20190122829 - 00 Xây dựng đường hai đầu cầu và nâng cấp Cầu Phường xã Việt Xuyên Ủy ban nhân dân xã Việt Xuyên 11/01/2019 20:19
20 20190122824 - 00 Xây dựng đường hai đầu cầu và nâng cấp Cầu Phường xã Việt Xuyên Ủy ban nhân dân xã Việt Xuyên 11/01/2019 20:14
Có 443 kết quả được tìm thấy