Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 649 kết quả được tìm thấy
STT Số KHLCNT Tên dự án Chủ đầu tư Thời điểm đăng tải
1 20190624399 - 02 Thủy lợi Phiêng Sản, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên Ban QLDA XDCB HTBT DD TĐC huyện Tân Uyên 12/06/2019 22:58
2 20190631161 - 00 Đường Cà Nhíp (kênh Hiệp Thành - đường Tân Hòa) - Trải đá Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Thạnh 12/06/2019 22:48
3 20190631168 - 00 Hạ tầng Khu dân cư kênh số 2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Thạnh 12/06/2019 22:48
4 20190631164 - 00 Cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất, đồ dùng dạy học của trường Trung học phổ thông Minh Phú năm 2019 Trường trung học phổ thông Minh Phú 12/06/2019 22:47
5 20190631157 - 00 Đường giao thông từ bờ đập thủy lợi Ea Tir đi khu dân cư Nam Quang, xã Ea Tir, huyện Ea HLeo (NTM 2019) UBND xã Ea Tir 12/06/2019 22:33
6 20190445788 - 01 Thuê máy, thiết bị, dụng cụ phục vụ khảo sát cửa sông và trong sông khu vực ven biển Bắc Bộ Trung tâm Hải văn 12/06/2019 22:10
7 20190631135 - 00 Hệ thống điện hạ thế, hệ thống cấp nước sinh hoạt phường 6, phường 9, thành phố Trà Vinh Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh 12/06/2019 22:10
8 20190630208 - 01 Gói thầu: Khung bảng chính qui Cục Kỹ thuật Binh chủng/TCKT 12/06/2019 22:00
9 20190445867 - 01 Thuê tàu phục vụ khảo sát cửa sông và trong sông khu vực ven biển Bắc Bộ Trung tâm Hải văn 12/06/2019 21:57
10 20190631120 - 00 Hạ tầng khu đất dịch vụ khu vực thôn Tân Ngọc, Thống Nhất, Bắc Kế xã Bá Hiến - huyện Bình Xuyên. Hạng mục: Mặt đường và hệ thống thoát nước UBND xã Bá Hiến 12/06/2019 21:56
11 20190631122 - 00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng học trường Mầm non Hương Nộn, huyện Tam Nông Ủy ban nhân dân xã Hương Nộn 12/06/2019 21:54
12 20190631090 - 00 Cải tạo, nâng cấp đường, mương tiêu nước từ nhà anh Nhuận đến nhà anh Hùng và từ nhà anh Giang đi trạm điện thôn Đồng xã Nguyên Khê UBND xã Nguyên Khê 12/06/2019 21:36
13 20190631098 - 00 Lập quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm đón tiếp Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm 12/06/2019 21:34
14 20190631094 - 00 Trường Mầm non Hậu Mỹ Bắc B Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè 12/06/2019 21:24
15 20190631087 - 00 Hàng rào, sân đường, thoát nước Trung tâm VHTTHTCĐ xã LOng Khê Ban QLDA ĐTXD huyện Cần Đước 12/06/2019 21:07
16 20190631068 - 00 Trường Mầm non Hậu Thành Ủy ban nhân huyện Cái Bè 12/06/2019 20:43
17 20190631056 - 00 Quyết định vê việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trồng mới cây xanh các tuyến đường trên địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Phòng quản lý đô thị thị xã Duyên Hải 12/06/2019 19:49
18 20190631052 - 00 Tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức tài chính - kế toán xã Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính 12/06/2019 19:23
19 20190631055 - 00 Tổ chức lớp Hành chính văn phòng tại TP Hồ Chí Minh Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính 12/06/2019 19:22
20 20190631046 - 00 Lựa chọn nhà thầu cung cấp bông băng gạc, phim, vật tư y tế tiêu hao lần 1 năm 2019 của Bệnh viện Chợ Rẫy Bệnh Viện Chợ Rẫy 12/06/2019 19:13
Có 649 kết quả được tìm thấy