Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 58 kết quả được tìm thấy
STT Số KHLCNT Tên dự án Chủ đầu tư Thời điểm đăng tải
1 20190437654 - 00 Thuỷ lợi Chua ta B, xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông 15/04/2019 22:58
2 20190437642 - 00 Mua sắm tài sản, thiết bị thuộc dự án: Xây dựng trường tiểu học xã Thanh Thủy UBND xã Thanh Thủy 15/04/2019 21:20
3 20190437629 - 00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Quán Rãnh, xã Tự Lạn đi Kè Bài, xã Hương Mai, huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang UBND huyện Việt Yên 15/04/2019 17:58
4 20190437617 - 00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu UBND xã An Lạc 15/04/2019 17:11
5 20190437606 - 00 Kiểm toán các công trình: CQT lưới điện ĐL Thạch Thành, Vĩnh Lộc-tỉnh Thanh Hóa; CQT lưới điện ĐL Triệu Sơn, Đông Sơn-tỉnh Thanh Hóa; CQT lưới điện ĐL Quảng Xương, Sầm Sơn-tỉnh Thanh Hóa; Cải tạo một phần lưới điện 10kV sau TG Giắt lên vận hành cấp điện áp 22kV-năm 2019 15/04/2019 17:00
6 20190437608 - 00 Kiểm toán các công trình: CQT lưới điện ĐL Tĩnh Gia, Nông Cống-tỉnh Thanh Hóa; CQT lưới điện ĐL Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát-tỉnh Thanh Hóa; Cải tạo đường dây 10kV lộ 977, 979 E9.14 và 971 TG Hoằng Ngọc lên vận hành cấp điện áp 22kV; CQT, GTT lưới điện Thạch Thành, Đồng Sơn, Triệu Sơn-tỉnh Thanh Hóa 15/04/2019 16:59
7 20190437613 - 00 Kiểm toán các công trình: XD xuất tuyến 35kV cấp điện cho Khu A khu CN Bỉm Sơn-tỉnh Thanh Hóa; XD mạch vòng trung áp 35kV giữa lộ 371 trạm 110kV Mai Châu-lộ 371 Mường Lát; CQT lộ 376 trạm 110kV Thiệu Yên-ĐL Vĩnh Lộc; CQT lộ 375E9.1 và lộ 373 E9.8 (đoạn từ 119 đến 131)-ĐL Nông Cống; 15/04/2019 16:59
8 20190437610 - 00 Xây lắp công trình Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn 15/04/2019 16:59
9 20190437602 - 00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học Trung Sơn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang - Hạng mục: Nhà 2 tầng 8 phòng UBND huyện Việt Yên 15/04/2019 16:46
10 20190437593 - 00 Kế hoạch đấu thầu mua sắm hóa chất, sinh phẩm năm 2019 Phân viện Thú y Miền Trung 15/04/2019 16:41
11 20190437594 - 00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh UBND xã Đức Nhân 15/04/2019 16:36
12 20190378565 - 01 Cung cấp trang thiết bị y tế bằng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 15/04/2019 16:36
13 20190437583 - 00 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Yên Lương, huyện Ý Yên (Đoạn từ cống tiêu sông S37 ra sông Sắt đến trạm bơm Hoàng Mẫu) Ủy ban nhân dân xã Yên Lương 15/04/2019 16:15
14 20190437574 - 00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường Tràng phố Hoa đi đê bối cống nội xã Hương Mai huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang UBND huyện Việt Yên 15/04/2019 16:04
15 20190437503 - 00 Mua sắm tài sản theo đề án năm 2019 và Bảo trì, sửa chữa trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân huyện: Trực Ninh, Xuân Trường, Tỉnh Nam Định Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định 15/04/2019 15:58
16 20190437552 - 00 Cải tạo, sửa chữa bảo trì trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng hạ tầng đô thị Thành An 15/04/2019 15:55
17 20190437566 - 00 Cung cấp giải khát giữa giờ phục vụ các tập huấn nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm cho cán bộ y tế thuộc Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế thuộc 12 huyện tỉnh Thanh Hóa năm 2019 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa 15/04/2019 15:51
18 20190437543 - 00 Tạo Lập ViDeo Clip Tuyên Truyền Về Bảo Vệ Môi Trường Sở Tài Nguyên và Môi Trường 15/04/2019 15:50
19 20190437560 - 00 In tài liệu phục vụ các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm cho cán bộ y tế thuộc Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế thuộc 12 huyện tỉnh Thanh Hóa năm 2019 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa 15/04/2019 15:48
20 20190437553 - 00 Cung cấp giải khát giữa giờ phục vụ các lớp tập huấn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm và chuyên môn nghiệp vụ về công tác an toàn thực phẩm cho đội ngũ Y tế thôn, bản tại 12 huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa 15/04/2019 15:46
Có 58 kết quả được tìm thấy