Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 631 kết quả được tìm thấy
STT Số KHLCNT Tên dự án Chủ đầu tư Thời điểm đăng tải
1 20200366612 - 00 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua bổ sung Dung dịch phun khử khuẩn bề mặt trong y tế Asi - Spray cho các khoa, phòng, trung tâm tại 02 cơ sở Bệnh viện Bưu điện 26/03/2020 23:57
2 20200366607 - 00 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua bổ sung dung dịch khử khuẩn, nấm dùng cho tủ cấy, tủ thao tác trong labo HTSS (5 lít/bình) cho Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu Điện Bệnh viện Bưu điện 26/03/2020 23:46
3 20200366604 - 00 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua bổ sung Khẩu trang y tế vô trùng cho các khoa, phòng, trung tâm tại 02 cơ sở Bệnh viện Bưu điện 26/03/2020 23:36
4 20200366598 - 00 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua Kính bảo vệ mắt, Kính mặt nạ phòng độc, Chloramin B và Dây garo cao su phẫu thuật tiệt trùng cho các khoa, phòng, trung tâm tại 02 cơ sở Bệnh viện Bưu điện 26/03/2020 23:23
5 20200366570 - 00 Các gói thầu mua sắm hàng hóa phục vụ công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 (đợt 2) Công ty Thủy điện Buôn Kuốp Chi nhánh Tổng Công ty phát điện 3 Công ty cổ phần 26/03/2020 23:20
6 20200357101 - 01 Đường giao thông nội đồng từ cửa Sêu đi đồng Chằm thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng UBND xã Đại Hưng 26/03/2020 23:06
7 20200366585 - 00 Nâng cấp nhựa đường GTNT vào khu dân cư tổ 10 ấp 5 (dân tộc) đến tổ 9 ấp 7, xã Hòa Bình UBND xã Hòa Bình 26/03/2020 23:06
8 20200366567 - 00 Nâng cấp nhựa đường GTNT vào khu vực thác Hòa Bình ấp 4 Hòa Bình UBND xã Hòa Bình 26/03/2020 22:53
9 20200366561 - 00 Mua sắm thiết bị tại phòng truyền thống Huyện ủy huyện Quảng Ninh Văn phòng huyện ủy Quảng Ninh 26/03/2020 22:41
10 20200366549 - 00 Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, vật tư thí nghiệm phòng học bộ môn phục vụ dạy và học của các trường THCS trên địa bàn huyện năm 2020 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Lập Thạch 26/03/2020 22:26
11 20200366529 - 00 Mua sắm vật tư tàu thuyền năm 2020 Cục Vận tải/Tổng cục Hậu cần 26/03/2020 22:07
12 20200310552 - 01 20200503 KHLCNT Thử nghiệm NCB online – Không có giá trị pháp lý Trường Đại học Việt Đức 26/03/2020 22:07
13 20200366524 - 00 Mua sắm vật tư tàu thuyền năm 2020 Cục Vận tải/Tổng cục Hậu cần 26/03/2020 22:06
14 20200366498 - 00 Mua sắm vật tư tàu thuyền năm 2020 Cục Vận tải/Tổng cục Hậu cần 26/03/2020 22:05
15 20200366537 - 00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Cục quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình Cục quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình 26/03/2020 22:05
16 20200366499 - 01 Mua sắm 12.100 bản sách in các loại Thư viện tỉnh Lâm Đồng 26/03/2020 21:44
17 20200363190 - 00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư giai đoạn I Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế 26/03/2020 21:20
18 20200363216 - 00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế 26/03/2020 21:19
19 20200366465 - 00 Bê tông hóa đường giao thông từ Na Loi đi Piêng Lau, xã Na Loi, huyện Kỳ sơn UBNX xã Na Loi 26/03/2020 20:52
20 20200366442 - 00 Mua sắm trang thiết bị tài sản năm 2020 của Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG NGƯỜI GIÀ VÀ TRẺ TÀN TẬT HÀ NỘI 26/03/2020 20:37
Có 631 kết quả được tìm thấy