Phân loại:


Tiêu đề:


Hỏi và đáp

Có 5090 kết quả được tìm thấy
STT Phân loại câu hỏi Tiêu đề Người soạn Tên cơ quan Ngày soạn
1 Đăng tải thông tin Nhờ hỗ trợ lỗi đăng nhập Phạm Hữu Rin Bệnh viện Y học cổ truyền 19/05/2019
2 Đăng tải thông tin Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nguyễn Phát Đại Ban QLDA2 tỉnh Sóc Trăng 19/05/2019
3 Chứng thư số Chứng thư số hết hạn Lê Thị Tâm Cg ty TNHH XD Trung Thiên Tâm 18/05/2019
4 Đăng tải thông tin Đăng kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lê Văn Phước Làng Thiếu niên Thủ Đức 17/05/2019
5 Nội dung khác RE: Tìm thông tin đăng tải từ năm 2017 Nguyễn Phương Thảo Ban QLDA các công trình XDCB 17/05/2019
6 Đăng ký RE: Điền sai vốn điều lệ Nguyễn Thị Thu Huyền CTCP TTB Y Tế Ngọc Lam 16/05/2019
7 Đấu thầu điện tử RE: Tư vấn đấu thầu Diệp Thanh Tiền Công ty TNHH tư vấn xây dựng T 16/05/2019
8 Nội dung khác RE: Nhà thầu phụ Hoàng Dương Công ty TNHH Tây Tây Nam 15/05/2019
9 Nội dung khác RE: Hồ sơ mời thầu nguyen khoa Binh Đinh 15/05/2019
10 Đấu thầu điện tử RE: Thủ tục xin rút E-HSDT đã nộp khi chưa đến thời điểm đóng thầu. Trà Phương Công ty TNHH MTV Trà Phương 15/05/2019
11 Đăng ký RE: Ghi sai mã số thuế Mai Tuấn Dũng Công ty Cổ phần dịch vụ hạ tầạ 14/05/2019
12 Đăng tải thông tin RE: Menu chọn "loại hợp đồng" khi đăng tải không hoạt động Lê Thị Hà Giang Ban quản lý Dự án hạ tầng 3 14/05/2019
13 Chứng thư số RE: Chung thu so haet han trần thị châu loan Cơ sơ cai nghiện ma túy số 2 14/05/2019
14 Nội dung khác RE: Thay đổi thông tin Nguyễn Thị Bích Ngọc Công ty VEE 14/05/2019
15 Nội dung khác RE: đăng thông báo mời thầu Hoàng Thị Mỹ An Ban QLDA Đầu tư XD CT GT 14/05/2019
16 Đấu thầu điện tử RE: lổi khi nhập biểu mẩu dự thầu Nguyễn Hữu Giáp Công ty TNHH XD @ SX Minh Hưng 13/05/2019
17 Đăng ký RE: Làm sao để sửa lại thông tin nhà thầu khi đã đăng ký rồi Nguyễn Quang Huy Trung tâm chất lượng nước 13/05/2019
18 Chứng thư số RE: Thay đổi gmail người được giao phụ trách thầu Đào Thị Trang CT TNHH kiem toan va TDG DTA 13/05/2019
19 Nội dung khác RE: Làm rõ HSDT Đỗ Việt Hà Công ty 232 13/05/2019
20 Đăng ký RE: Đăng ký thêm chứng thư số Trần Thanh Vinh UBND xã Hải Thọ 13/05/2019