Phân loại:


Tiêu đề:


Hỏi và đáp

Có 5647 kết quả được tìm thấy
STT Phân loại câu hỏi Tiêu đề Người soạn Tên cơ quan Ngày soạn
1 Đấu thầu điện tử Không có đơn dự thầu Phù Sanh Thiện Thanh VNPT Ninh Thuận 22/01/2020
2 Đấu thầu điện tử RE: Chấm thầu trong đấu thầu qua mạng Nguyễn Văn An Công ty tư vấn đấu thầu ZK 21/01/2020
3 Đấu thầu điện tử RE: cách mở và điền hồ sơ mời thầu Hà Ngọc Dũng Công ty cp Chien You VN 20/01/2020
4 Đấu thầu điện tử RE: mở thầu qua mang Lê Thanh Bình Ban QLDA 19/01/2020
5 Nội dung khác RE: Không đọc/tải được một số nội dung hồ sơ mời thầu Nguyễn Văn Đông Tư vấn giao thông Quảng Ninh 17/01/2020
6 Chứng thư số RE: Không nhận được chứng thư số Đoàn Thị Minh Thùy Công ty TNHH CCTP Gia Lai 17/01/2020
7 Nội dung khác RE: THỜI GIAN KÝ HỒ SƠ Ngọc Minh Công ty Minh Dũng 16/01/2020
8 Đấu thầu điện tử RE: Tham dự nhièu gói thầu Đào Mai Phương Công ty TNHH Nhà Mộc 16/01/2020
9 Đấu thầu điện tử RE: Dieu chinh ke hoach LCNT Lê Thúc Thuần Công ty Trường Thành 16/01/2020
10 Đấu thầu điện tử RE: Bổ sung Năng lực Nhà thầu Đào Trọng Đạt Công ty CP XDGT Trường Hải 15/01/2020
11 Đấu thầu điện tử RE: Kết quả đấu thầu qua mạng Trịnh Văn A Công ty TNHH Y Thiên Phát 15/01/2020
12 Nội dung khác RE: KÝ HỒ SƠ DỰ THẦU, HỢP ĐỒNG Ngọc Minh Công ty Minh Dũng 14/01/2020
13 Đấu thầu điện tử RE: tinh huống đấu thầu qua mang Lê Thúc Thiên Công ty Trường Thành 14/01/2020
14 Nội dung khác RE: gia han CTS Huynh Thanh Khanh Nhi Cong ty TNHH XD va MT Le Nguye 10/01/2020
15 Chứng thư số RE: Cấp lại chứng thư số Lê Yến Nhi Công ty TNHH TM DV Anh Phước 10/01/2020
16 Đấu thầu điện tử RE: Đấu thầu điện tử Đan Thùy Công ty Cao su Bà Rịa 10/01/2020
17 Nội dung khác RE: Hiệu chỉnh sai lệch trong đấu thâu qua mạng Trần Tuân Hiệp Ban quản lý các dự án 98 10/01/2020
18 Nội dung khác RE: Về việc thực hiện văn bản hướng dẫn 1332/QLĐT-TTHT ngày 27/12/2019 Trần Văn Anh Công ty Văn Anh 10/01/2020
19 Đăng tải thông tin RE: Sửa thông tin ngày trao hợp đồng trong mục nhập dữ liệu thông tin hợp đồng Nguyễn Kiến Ngọc Công ty TNHH Bắc Nam 09/01/2020
20 Đấu thầu điện tử RE: Nhờ giải đáp thắn mắc phạm thành trung công ty tnhh hoa sen 08/01/2020