Hướng dẫn thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng:


- Tên tài khoản : Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia
- Số tài khoản : 21610000386386
- Tại ngân hàng: BIDV chi nhánh Đống Đa

Biểu mức thu chi phí căn cứ theo TTLT số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, cụ thể như sau:

- Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp 01 lần khi đăng ký): 550.000 đồng (đã bao gồm VAT)
- Chi phí duy trì tên và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp hàng năm, không kể năm đăng ký): 550.000 đồng (đã bao gồm VAT)
- Chi phí nộp hồ sơ dự thầu: 330.000 đồng/gói (đã bao gồm VAT)
- Chi phí nộp hồ sơ đề xuất: 220.000 đồng/gói (đã bao gồm VAT)

(Chú ý: Khi thanh toán chuyển khoản, yêu cầu ghi nội dung ủy nhiệm chi theo mẫu sau:
ĐKKD-MST (Ghi số ĐKKD hoặc MST của công ty) Nội dung TT CP Đăng ký (Duy trì/Nộp HSDT/Nộp HSĐX) Tên công ty.)