Để tra cứu thông tin hóa đơn điện tử do Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia (Trung tâm) xuất trước ngày 15/04/2020 đơn vị vào trang web (https://mangdauthau.vnpt-invoice.com.vn/)

- Tên tài khoản: là Mã số doanh nghiệp (số ĐKKD/MST Công ty hoặc ID đã đăng kí trên hệ thống).
- Mật khẩu: Được gửi đến email người phụ trách thầu trong lần đầu tiên xuất hóa đơn điện tử.

Để tra cứu thông tin hóa đơn điện tử do Trung tâm xuất sau ngày 15/04/2020 đơn vị vào trang web (http://tracuu.asiainvoice.vn/Login) trên các trình duyệt khác: Chrome, FireFox...

- Tên tài khoản: là Mã số thuế (MST công ty hoặc ID đã đăng ký trên Hệ thống).
- Mật khẩu: Được gửi đến email người phụ trách thầu trong lần đầu tiên xuất hóa đơn điện tử.

Trường hợp quên/mất mật khẩu/mật khẩu không đúng: Đơn vị click chọn “Quên mật khẩu”. Mật khẩu mới được gửi về email của người phụ trách thầu.

Trường hợp email nhận hóa đơn khác email của người phụ trách thầu đề nghị đơn vị làm công văn thông báo gửi đến Trung tâm (Địa chỉ: Phòng 306 Nhà G, Số 06B Hoàng Diệu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội)

Lưu ý:
Đơn vị phải thường xuyên cập nhật thông tin email của người phụ trách thầu để nhận hóa đơn điện tử và các thông tin liên quan khác.

Số điện thoại liên hệ: 19006126

Trân trọng!