Thỏa thuận sử dụng đối với Nhà thầu

Người dùng đăng ký với vai trò là nhà thầu trên hệ thống có trách nhiệm:

 1. Quản lý và lưu giữ mật khẩu và chứng thư số của mình
 2. Phải lập tức thay đổi mật khẩu hoặc huỷ bỏ chứng thư số khi bị lộ mật khẩu của mình
 3. Phải tìm hiểu và tuân thủ những quy định liên quan đến công tác đấu thầu, hướng dẫn dành cho nhà thầu và những quy định sử dụng đã được thông báo trên hệ thống
 4. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung thông tin đưa lên khi login bằng Chứng thư số của mình.
 5. Thanh toán đầy đủ chi phí đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chi phí duy trì tên và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và chi phí nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất qua mạng theo quy định của Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2021 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.
 6. Thông tin thanh toán chi phí tham gia Hệ thống bằng hình thức chuyển khoản:
  - Tên tài khoản : Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia
  - Số tài khoản : 96210 + Số định danh là số ĐKKD/MST/ID của đơn vị đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  - Tại ngân hàng: BIDV chi nhánh Đống Đa
  - Nội dung chuyển tiền: MST công ty - Tên công ty

  Ví dụ: Công ty ABC có số đăng ký kinh doanh là 0123123456, mở tài khoản 100200300 tại Ngân hàng Vietcombank thì nội dung trên Ủy nhiệm chi như mẫu sau:
  Tên Tài khoản trích Nợ/ Dr A/c Name: Công ty ABC
  Số TK trích Nợ/ Dr A/c No: 100200300
  Tại NH/ At bank: Vietcombank
  Chi nhánh/ Branch: .............................
  Người hưởng/ Beneficiary: Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia
  Số CMND/ HC/ ID/ P: ...........Ngày cấp/ Date: ...../...../.....
  Nơi cấp/ Place: ...........................
  Số TK/ A/C: 962100123123456
  Tại NH/ At bank: BIDV chi nhánh Đống Đa

Quyền lợi của Nhà thầu khi tham gia vào hệ thống:

 1. Tiến hành tham dự thầu trực tuyến đối với các gói thầu thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng
 2. Tra cứu thông tin về đấu thầu và các thông tin khác có trên hệ thống
Đồng ý với thỏa thuận này