Cảm ơn các bạn đã đến thăm trang đấu thầu điện tử của chúng tôi.
Các bạn đều có thể tìm kiếm mọi thông tin trên trang Web này. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn.BÊN MỜI THẦU


NHÀ THẦU

Tại trang này được chia ra các mục dành riêng cho Bên mời thầu, nhà thầu
 

Theo quy định của Luật đấu thầu, những đối tượng là Bên mời thầu có thể thực hiện những nghiệp vụ sau thông qua Hệ thống đấu thầu điện tử:

- Hỗ trợ xử lý nghiệp vụ trực tuyến như:
- Đăng thông báo mời sơ tuyển.
- Đăng thông báo đấu thầu.
- Đăng kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Tra cứu thông tin nhà thầu ...