Thông báo

Tổng số 243 [ Trang 2 / 25 ]
STT Tiêu đề Cơ quan Ngày tạo Số lần xem
11 VỀ VIỆC ĐÔN ĐỐC VIỆC ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG... Cục quản lý đấu thầu 14/07/2022 8214
12 Thông báo về việc hỗ trợ điều chỉnh thông tin đấu thầu trên Hệ thống m... Cục quản lý đấu thầu 12/07/2022 5581
13 Ban hành Thông tư Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối ... Cục quản lý đấu thầu 11/07/2022 2758
14 Ban hành Thông tư Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng... Cục quản lý đấu thầu 11/07/2022 1991
15 SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 6 NĂM 2022 (Lưu ý: Số liệu man... Cục quản lý đấu thầu 01/07/2022 997
16 Thông báo về việc hướng dẫn chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ th... Cục quản lý đấu thầu 27/06/2022 7165
17 Thông báo về việc hỗ trợ điều chỉnh thông tin đấu thầu trên Hệ thống m... Cục quản lý đấu thầu 22/06/2022 2314
18 Góp ý Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) Cục quản lý đấu thầu 16/06/2022 1194
19 Góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư... Cục quản lý đấu thầu 16/06/2022 864
20 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung c... Cục quản lý đấu thầu 10/06/2022 2684
Trang đầu[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 10 Trang tiếp Trang cuối