Thông báo

Tổng số 243 [ Trang 7 / 25 ]
STT Tiêu đề Cơ quan Ngày tạo Số lần xem
61 Thông báo sự cố Hệ thống ngày 05/11/2020 Cục quản lý đấu thầu 05/11/2020 1236
62 Thông báo vv tạm ngưng cung cấp dịch vụ Cục quản lý đấu thầu 04/11/2020 1070
63 SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 10 NĂM 2020 (Lưu ý: Số liệu ma... Cục quản lý đấu thầu 02/11/2020 1324
64 SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 9 NĂM 2020 (Lưu ý: Số liệu man... Cục quản lý đấu thầu 01/10/2020 2161
65 SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 8 NĂM 2020 (Lưu ý: Số liệu man... Cục quản lý đấu thầu 30/09/2020 344
66 V/v đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầ... Cục quản lý đấu thầu 21/09/2020 1178
67 Về việc công nhận kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt độ... Cục quản lý đấu thầu 11/09/2020 1696
68 Thông báo vv tạm ngưng cung cấp dịch vụ Cục quản lý đấu thầu 31/08/2020 3086
69 Thông báo sự cố Hệ thống ngày 20/8/2020 Cục quản lý đấu thầu 20/08/2020 1829
70 Danh sách Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có tỷ lệ tiết kiệm tr... Cục quản lý đấu thầu 18/08/2020 1933
Trang đầu[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 10 Trang tiếp Trang cuối