Báo cáo công tác đấu thầu năm 2016 16/01/2017
Thông báo tiếp nhận, đăng tải thông tin về đấu thầu nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 16/01/2017
Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập HSMST, HSMT lựa chọn nhà đầu tư thực hiện d... 13/09/2016
Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu (Cục Quản lý đấu thầu) thông báo tuyển dụng 12/09/2016
Ví dụ điều kiện cụ thể của hợp đồng Fidic 26/08/2016