Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề Thông báo tiếp nhận, đăng tải thông tin về đấu thầu nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
Phân loại Thông báo Quản trị
Ngày tạo 16/01/2017
File đính kèm TB Tet 2017.rar Download
Nội dung Để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu theo đúng quy định
của pháp luật cũng như tạo thuận lợi cho chủ đầu tư/bên mời thầu và nhà thầu
trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 từ ngày 26/01 đến hết ngày
01/02/2017, Cục Quản lý đấu thầu thông báo về việc tiếp nhận, đăng tải thông tin
về đấu thầu trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như sau:

1. Báo Đấu thầu phát hành số báo thường kỳ đến ngày 23/01/2017 (kỳ báo số 15).

2. Báo Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 được gộp 04 kỳ (từ kỳ số 16 đến kỳ số
19, từ ngày 24/01/2017 đến ngày 06/02/2017), phát hành ngày 18/01/2017. Trong số
báo này không đăng tải thông tin về đấu thầu.

3. Việc gửi, đăng tải thông tin về đấu thầu trong khoảng thời gian liền kề
trước, trong và sau ngày nghỉ Tết được thực hiện như sau:

a) Đối với thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ
quan tâm, thông báo mời sơ tuyển được Báo Đấu thầu tiếp nhận trong các ngày 23,
24, 25/01/2017 và ngày 02, 03/02/2017 sẽ được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia (tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn) vào ngày làm việc kế
tiếp. Trong trường hợp này, bên mời thầu chỉ được phát hành hồ sơ mời thầu, hồ
sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển tối thiểu sau 03 ngày làm
việc kể từ ngày thông tin được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

b) Đối với thông báo danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư, thông
báo hủy/gia hạn/điều chỉnh/đính chính được Báo Đấu thầu tiếp nhận trong các ngày
23, 24, 25/01/2017 và ngày 02, 03/02/2017 sẽ được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Báo Đấu thầu nhận được văn
bản.

c) Các thông tin về đấu thầu do chủ đầu tư/bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống
mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 23/01/2017 đến ngày 06/02/2017 và tất cả các
thông tin nêu tại Mục 3 (điểm a, b) của Thông báo này sau khi được đăng tải lên
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ được Báo Đấu thầu đăng tải trên kỳ báo số 20
phát hành ngày 07/02/2017.

d) Đối với thông báo nêu tại Mục 3 (điểm a) do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ
thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 26/01 đến ngày 01/02/2017, thời gian phát
hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển sớm
nhất là ngày 07/02/2017.