Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề Dự thảo Thông tư về việc Thống kê và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu
Phân loại Thông báo của Bộ
Ngày tạo 11/05/2017
File đính kèm TT vvthong ke va bao cao tinh hinh thuc hien hoat dong dau thau doi voi lua chon nha thau.rar Download
Nội dung

Dự thảo Thông tư về việc Thống kê và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu.