Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề Thông báo kết quả danh sách ngắn
Phân loại Thông báo của Bộ
Ngày tạo 19/05/2017
File đính kèm QĐ_88.pdf Download
Nội dung

Ban quản lý dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum


Thông báo kết quả danh sách ngắn


Gói thầu: Quảng bá dự án trên kênh truyền hình địa phương và phát song các sản phẩm Video do Ban điều phối sản xuất.