Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Phân loại Thông báo của Bộ
Ngày tạo 19/05/2017
File đính kèm TB_112.pdf Download
Nội dung

Ban quản lý dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum


Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu


Gói thầu: Quảng bá dư án trên kênh truyền hình địa phương và phát song các sản phẩm do Ban điều phối sản xuất