Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Phân loại Kết quả đấu thầu
Ngày tạo 19/05/2017
File đính kèm TBKQLCNT goi XL.pdf Download
Nội dung Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP - Đoàn bay thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 05 thi công xây lắp Công trình "Sửa chữa nhà điều hành Đoàn bay phía Bắc"