Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Phân loại Kết quả đấu thầu
Ngày tạo 19/05/2017
File đính kèm TB thau oto.pdf Download
Nội dung Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm xe ô tô 05 chỗ của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Cần Thơ"