Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề Dự thảo tài liệu đào tạo đấu thầu
Phân loại Thông báo của Bộ
Ngày tạo 30/09/2017
File đính kèm Dự thảo tài liệu đào tạo đấu thầu.rar Download
Nội dung Thông báo chung