Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SÁT HẠCH KỲ 4 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Phân loại Thông báo của Bộ
Ngày tạo 11/10/2017
File đính kèm Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch tại thành phố Hồ Chí Minh.pdf Download
Nội dung Thông báo chung