Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề Thông báo mời thầu
Phân loại Thông báo của Bộ
Ngày tạo 12/10/2017
Nội dung Thông báo triển khai thực hiện gói thầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 trên địa bàn thành phố Lai Châu