Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề DANH SÁCH THAY THẾ DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SÁT HẠCH KỲ 4 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐĂNG TẢI NGÀY 11/10/2017
Phân loại Thông báo của Bộ
Ngày tạo 12/10/2017
File đính kèm Danh sách thay thế danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kỳ 4 tại thành phố Hồ Chí Minh (11_10_2017).pdf Download
Nội dung Thông báo chung