Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Đề án hợp nhất cơ sở dữ liệu chi trả dịch vụ môi trường rừng theo kết quả kiểm kê rừng năm 2016 và số liệu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020
Phân loại Thông báo của Bộ
Ngày tạo 12/10/2017
File đính kèm QD_55_11.10.17.pdf Download
Nội dung

Tên đơn vị trúng thầu: Công ty CP hệ thống thông tin lâm nghiệp


Giá gói thầu: 480.167.000 đồng


Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày