Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề Kết quả chỉ định thầu
Phân loại Kết quả mời thầu
Ngày tạo 12/10/2017
File đính kèm 478.PDF Download
Nội dung Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 16: Quy đổi vốn đầu tư xây dựng; thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tỉnh Nam Định