Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ 1_2018 TẠI HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Phân loại Thông báo của Bộ
Ngày tạo 03/01/2018
File đính kèm THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ 1_2018 TẠI HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG, TP. HỒ CHÍ MINH.pdf Download
Nội dung Thông báo chung