Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề hồ sơ mời thầu tư vấn lập BCNCKT dự án trạm biến áp 110KV VSHIP và đấu nối
Phân loại Thông tin dự thầu
Ngày tạo 12/01/2018
File đính kèm HSMT VSIP.pdf Download
Nội dung Bên mời thầu cập nhật HSMT