Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề QUYẾT ĐỊNH CẤP CCHN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU KỲ 5 TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HUẾ
Phân loại Thông báo của Bộ
Ngày tạo 26/01/2018
File đính kèm QUYẾT ĐỊNH CẤP CCHN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU KỲ 5 TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HUẾ.pdf Download
Nội dung Thông báo chung