Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị, điện tử, tin học cho Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Phân loại Kết quả mời thầu
Ngày tạo 13/02/2018
Nội dung


Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị điện tử, tin học cho Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa


Nhà thầu được lựa chon: Công ty Cổ phần Công nghệ Thịnh Phong.


Giá trúng thầu: 154.551.980 VNĐ


Loại hợp đồng: Trọn gói.