Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại trụ sở Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa và 4 Phòng Giao dịch trực thuộc
Phân loại Kết quả đấu thầu
Ngày tạo 13/02/2018
Nội dung

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại trụ sở Chi nhánh BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa và 4 Phòng Giao dịch trực thuộc


Nhà thầu được lựa chon: Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Phúc


Giá trúng thầu (đã bao gồm VAT) 1.210.000.000 VNĐ


Loại hợp đồng: trọn gói


Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng