Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề thông báo kết quả đấu thầu cung cấp dịch vụ khách sạn
Phân loại Kết quả đấu thầu
Ngày tạo 13/02/2018
Nội dung

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-SYT ngày 02/02/2018 của Sở Y tế Lào Cai.
Sở Y tế Lào Cai thông báo kết quả đấu thầu cho các gói thầu:  Cung cấp dịch vụ khách sạn tổ chức các lớp tập huấn về thực hành tiêm chủng mở rộng  cho cán bộ tuyến huyện, xã của Dự án Tăng cường năng lực cho hệ thống y tế cơ sở- Hợp phần tỉnh  Lào Cai do Liên minh toàn cầu về Vắc-xin và Tiêm chủng ( Ga Vi) tài trợ, cụ thể như sau:


1. Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ khách sạn tổ chức 01 lớp tập huấn về thực hành tiêm chủng mở rộng cho cán bộ y tế tuyến huyện.


Nhà thầu trúng thầu: Công  ty cổ phần đầu tư và du lịch Nhật  Minh


Giá trúng thầu: 31.690.000 đồng.


Hình thức hợp đồng: Trọn gói.


Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.


2. Gói thầu số 02: Cung cấp dịch vụ khách sạn tổ chức 01 lớp tập huấn về thực hành tiêm chủng mở rộng cho cán bộ y tế tuyến xã.


Nhà thầu trúng thầu: Công  ty cổ phần đầu tư và du lịch Nhật  Minh


Giá trúng thầu: 26.170.000 đồng.


Hình thức hợp đồng: Trọn gói.


Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày