Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề Thông báo về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Phân loại Thông báo của Bộ
Ngày tạo 17/04/2018
File đính kèm Thong bao ke hoach lua chon nha thau.pdf Download
Nội dung Thông báo về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây lắp thuộc nhiệm vụ " Hoàn thiện một số hạng mục bảo vệ môi trường của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khu vực 18 Hoàng Quốc Việt"