Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề Danh sách chia phòng thi kỳ 17 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh
Phân loại Thông báo của Bộ
Ngày tạo 20/09/2018
File đính kèm danhsachchiaphongthiky17.rar Download
Nội dung Thông báo chung