Nội dung chi tiết Hỏi và đáp

[Câu hỏi]
Số tiếp nhận Q_1666063107917 Tiêu đề Xin cung cấp thông tin để thay đổi tài khoản cũ sang tài khoản mới
Người soạn Nguyễn Văn An Tim Tên cơ quan CTY TNHH XD LỘC AN KHANG
Số điện thoại 0917632332 Địa chỉ Email locankhangxd@gmail.com
Phân loại Đăng tải thông tin Ngày soạn 18/10/2022
Nội dung Công ty chưa nhận được emailtuwf hệ thống nên xin cung cấp thông tin để chuyển đổi tài khoản cũ sang tài khoản mới