Nội dung chi tiết Hỏi và đáp

[Câu hỏi]
Số tiếp nhận Q_1666079319402 Tiêu đề chuyển đổi thông tin
Người soạn Tăng Phương Quan Tên cơ quan Công ty TNHH CN XD Cát Vàng
Số điện thoại 0835566779 Địa chỉ Email phuongquan169@gmail.com
Phân loại Đăng tải thông tin Ngày soạn 18/10/2022
Nội dung đệ nghị chỉnh sửa thông tin chuyển đổi tài khoản trên hệ thống đấu thầu quốc gia
File đính kèm content.pdf Download