Nội dung chi tiết Hỏi và đáp

[Câu hỏi]
Số tiếp nhận Q_1666099071298 Tiêu đề Xin cung cấp thông tin để chuyển đổi sang hệ thống đấu thầu mới
Người soạn Nguyễn Anh Tuấn Tên cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái
Số điện thoại 0977774437 Địa chỉ Email phongthamdinhskh@gmail.com
Phân loại Đăng tải thông tin Ngày soạn 18/10/2022
Nội dung Không rõ các thông tin về tên người dung để đăng nhập vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới.