Nội dung chi tiết Hỏi và đáp

[Câu hỏi]
Số tiếp nhận Q_1666146192235 Tiêu đề Xin cấp thông tin chuyển đổi để đăng nhập vào Hệ thống đấu thầu mới
Người soạn Trần Thị Hoài Tên cơ quan Trung tâm DV việc làm T.Hóa
Số điện thoại 0936771987 Địa chỉ Email hoaidbkk@gmail.com
Phân loại Đấu thầu điện tử Ngày soạn 19/10/2022
Nội dung Đơn vị (Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa) đã gửi bản Scan văn bản (có đầy đủ chữ ký và dấu) cập nhật địa chỉ email để nhận thông tin chuyển đổi tài khoản về địa chỉ email của Trung tâm đấu thầu từ ngày 12/10/2022 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông tin chuyển đổi tài khoản về địa chỉ email
File đính kèm Chuyển đổi tài khoản trên hệ thống mạng đấu thầu (TT DVVL).pdf Download