Thông báo từ Bộ


Biểu mẫu đóng góp ý kiến dự thảo tài liệu đào tạo về đấu thầu

04/10/2017 15:10

Cac bieu mau gop y du thao tai lieu dao tao dau thau.xlsx


Sau khi hoàn thành nội dung của Phiếu đóng góp ý kiến, kính đề nghị Quý vị gửi về địa chỉ email của Tổ công tác: ksdaotao@gmail.com trước ngày 10/10/2017 để giúp chúng tôi kịp thời tổng hợp thông tin.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN