Thông báo từ Bộ


Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

22/06/2018 10:16

Dự thảo Thông tư BCĐG qua mạng ngày 15_6_2018.rar

Ngày 18/6/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4135/BKHĐT-QLĐT gửi các Bộ, cơ quan, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91 về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) trước ngày 20/7/2018.
File mềm góp ý gửi về hòm thư chinhsachdauthau@mpi.gov.vn.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN