Thông báo từ Bộ


Thông tin tạm ngừng cung cấp dịch vụ để nâng cấp hệ thống

03/10/2019 09:29

Kính gửi Quý khách hàng,

Để cập nhật các chức năng mới trong nghiệp vụ về lựa chọn nhà thầu qua mạng, kể từ 15h00 Chủ nhật ngày 15/9/2019 đến 00h00 Thứ 2 ngày 16/9/2019, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (hệ thống) tạm ngừng cung cấp dịch vụ.

Các gói thầu đấu thầu qua mạng có thời điểm đóng, mở thầu trong thời gian hệ thống tạm ngừng cung cấp dịch vụ nêu trên được tự động gia hạn đến 09h00 Thứ 2 ngày 16/9/2019 theo đúng quy định tại tại Điều 7 Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ban hành ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900.6126 hoặc thư điện tử muasamcong@mpi.gov.vn


THÔNG BÁO LIÊN QUAN