Thông báo từ Bộ


SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 02 THÁNG NĂM 2020

03/03/2020 11:16

Đề nghị các đơn vị theo dõi số liệu tại đường dẫn sau:

https://drive.google.com/file/d/1FpyGrUI49hbzU9tIHYgKNM-Z5Agb4RFu/view?usp=sharingTHÔNG BÁO LIÊN QUAN