Thông báo từ Bộ


THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐỂ NÂNG CẤP HỆ THỐNG

16/04/2020 09:15

Kính gửi Bên mời thầu, Nhà thầu


Để nâng cấp các chức năng có liên quan đến Lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống), kể từ 18h00’ Chủ nhật ngày 19/4/2020 đến 24h00’ Chủ nhật ngày 19/4/2020, Hệ thống sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ.
Các gói thầu đấu thầu qua mạng có thời điểm đóng, mở thầu trong thời gian Hệ thống tạm ngừng cung cấp dịch vụ nêu trên được tự động gia hạn đến 09h00’ Thứ hai ngày 20/4/2020 theo đúng quy định tại tại Điều 7 Thông tư 04/2017/TT- BKHĐT ban hành ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Trân trọng!

THÔNG BÁO LIÊN QUAN