Thông báo từ Bộ


V/v đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CP TPP

21/09/2020 15:21

Xin y kien.DuthaoTTuMSHH.CPTPP.rar

Để có cơ sở hoàn chỉnh Thông tư trước khi ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý kiến góp ý cụ thể cho Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CP TPP.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 30/9/2020. (file mềm nội dung góp ý đề nghị gửi về địa chỉ email: pham.hung.anh@mpi.gov.vn).

Đường link để tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/100LXeAQTmxgO2wUX29YSUqLrVt3W1fwN/view?usp=sharing

THÔNG BÁO LIÊN QUAN