TIN ĐấU THầU đIệN Tử


 • Dốc sức chuẩn bị vận hành hệ thống mạng đấu thầu mới

  14/10/2020 15:34

  (BĐT) - Tình hình triển khai đấu thầu qua mạng (ĐTQM) 9 tháng năm 2020 có nhiều tín hiệu lạc quan. Để tạo nền tảng cho hoạt động này phát triển hơn nữa, từ nay đến hết năm 2021, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hiện tại, Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu đưa vào vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới, đ

 • Gỡ rào cản cho nhà thầu khi đấu thầu qua mạng

  14/10/2020 15:33

  (BĐT) - Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT (Thông tư số 05) là một hướng dẫn đang được các chủ đầu tư (CĐT), bên mời thầu (BMT) và nhà thầu đặc biệt quan tâm. Đây là Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia - điều chỉnh trực tiếp đến gần 37.000 BMT, gần 112.000 nhà thầu trên cả nước.

 • Sẽ có thêm nhiều tiện ích mới cho việc lựa chọn nhà thầu qua mạng

  14/10/2020 15:33

  Cục Quản lý đấu thầu sẽ triển khai nhiều cải tiến về hạ tầng mạng đấu thầu quốc gia nhằm gia tăng tiện ích cho cả bên mời thầu và bên dự thầu khi tham gia đấu thầu qua mạng.

 • Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật mới về đấu thầu

  02/10/2020 14:19

  Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật mới về đấu thầu, đấu thầu qua mạng và các chức năng mới của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản ký đấu thầu tổ chức, đã diễn ra trong 02 ngày 01,02/10/2020 tại Khách sạn Bằng Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

 • Vì sao ít nhà thầu đấu thầu qua mạng?

  03/08/2020 09:33

  (BĐT) - Số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng (ĐTQM) mặc dù tăng qua các năm nhưng cũng chỉ đạt 10% tổng số nhà thầu đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tỷ lệ trung bình nhà thầu tham gia một gói thầu ĐTQM có xu hướng giảm qua các năm… phần nào cho thấy không ít nhà thầu chưa thực sự quan tâm đến lợi ích của ĐTQM, tồn tại tư duy ngại thay đổi hoặc chưa hiểu rõ về ý ngh

 • Sẽ xử phạt bên mời thầu sử dụng chứng thư số không chuẩn mực

  14/07/2020 15:05

  (BĐT) - Theo thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ đầu năm 2020 tới nay, có khoảng 1.150 thông tin đấu thầu gồm kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu có nội dung không chuẩn mực, có biểu hiện không chính xác, không hợp lệ.

 • Đẩy mạnh đấu thầu qua mạng - mở rộng cánh cửa minh bạch trong đấu thầu

  14/07/2020 15:04

  (BĐT) - Năm 2019, số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng (ĐTQM) tăng mạnh, số lượng nhà thầu tham gia ĐTQM/tổng số nhà thầu đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đạt 11%, tăng so với năm 2018 (4,6%).

 • Đẩy mạnh đấu thầu qua mạng

  09/07/2020 14:57

  (BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 05/2020/TT-BKHĐTsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 • Hà Nội tăng cường đấu thầu qua mạng

  24/06/2020 14:32

  (BĐT) - Để tăng cường hiệu quả đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết của Chính phủ, ngày 17/6/2020 TP. Hà Nội có văn bản số 2466/UBND-KH&ĐT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng.

 • Các dự án do WB, ADB tài trợ: Chấm dứt tình trạng cấm cản khi dự thầu

  24/06/2020 14:32

  (BĐT) - Sau hơn 1 năm triển khai đấu thầu qua mạng các gói thầu xây lắp sử dụng vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), một số gói thầu đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Không còn tình trạng bị cướp hồ sơ dự thầu (HSDT), cấm cản khi dự thầu, việc tổ chức đấu thầu qua mạng đối với 15 gói thầu có tổng trị giá 71 triệu USD đã phát huy hiệu qu