TIN ĐấU THầU đIệN Tử


 • Vì sao ít nhà thầu đấu thầu qua mạng?

  03/08/2020 09:33

  (BĐT) - Số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng (ĐTQM) mặc dù tăng qua các năm nhưng cũng chỉ đạt 10% tổng số nhà thầu đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tỷ lệ trung bình nhà thầu tham gia một gói thầu ĐTQM có xu hướng giảm qua các năm… phần nào cho thấy không ít nhà thầu chưa thực sự quan tâm đến lợi ích của ĐTQM, tồn tại tư duy ngại thay đổi hoặc chưa hiểu rõ về ý ngh

 • Sẽ xử phạt bên mời thầu sử dụng chứng thư số không chuẩn mực

  14/07/2020 15:05

  (BĐT) - Theo thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ đầu năm 2020 tới nay, có khoảng 1.150 thông tin đấu thầu gồm kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu có nội dung không chuẩn mực, có biểu hiện không chính xác, không hợp lệ.

 • Đẩy mạnh đấu thầu qua mạng - mở rộng cánh cửa minh bạch trong đấu thầu

  14/07/2020 15:04

  (BĐT) - Năm 2019, số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng (ĐTQM) tăng mạnh, số lượng nhà thầu tham gia ĐTQM/tổng số nhà thầu đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đạt 11%, tăng so với năm 2018 (4,6%).

 • Đẩy mạnh đấu thầu qua mạng

  09/07/2020 14:57

  (BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 05/2020/TT-BKHĐTsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 • Hà Nội tăng cường đấu thầu qua mạng

  24/06/2020 14:32

  (BĐT) - Để tăng cường hiệu quả đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết của Chính phủ, ngày 17/6/2020 TP. Hà Nội có văn bản số 2466/UBND-KH&ĐT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng.

 • Các dự án do WB, ADB tài trợ: Chấm dứt tình trạng cấm cản khi dự thầu

  24/06/2020 14:32

  (BĐT) - Sau hơn 1 năm triển khai đấu thầu qua mạng các gói thầu xây lắp sử dụng vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), một số gói thầu đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Không còn tình trạng bị cướp hồ sơ dự thầu (HSDT), cấm cản khi dự thầu, việc tổ chức đấu thầu qua mạng đối với 15 gói thầu có tổng trị giá 71 triệu USD đã phát huy hiệu qu

 • Công khai, minh bạch thông tin đấu thầu: Hành trình không mệt mỏi

  22/06/2020 13:39

  (BĐT) - Là tờ báo thực hiện chức năng công khai, minh bạch thông tin đấu thầu theo quy định của pháp luật, trong hành trình 12 năm xây dựng và phát triển, Báo Đấu thầu không ngừng nỗ lực thực hiện sứ mệnh của mình, góp phần vào việc ngăn ngừa tiêu cực trong đấu thầu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

 • Hướng dẫn sử dụng mới trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

  12/06/2020 10:38

  Cập nhật hướng dẫn sử dụng mới trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 • 2 gói thầu của Cục Chính trị Quân khu 9: Chưa mở thầu đã hủy thầu trái luật

  14/05/2020 14:38

  (BĐT) - Dù chưa mở thầu, Cục Chính trị Quân khu 9 (bên mời thầu) đã hủy thầu 2 gói thầu đấu thầu qua mạng với lý do hồ sơ dự thầu của các nhà thầu không đáp ứng. Sau đó 2 gói thầu này nhanh chóng được thông báo đấu thầu không qua mạng. Chuyên gia đấu thầu cho rằng, Bên mời thầu đã vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu.

 • Đấu thầu qua mạng tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Tín Nghĩa Xuyên Mộc không phải cạnh tranh

  14/05/2020 14:38

  (BĐT) - Trong vòng hơn 2 tháng trở lại đây, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tín Nghĩa Xuyên Mộc (Nhà thầu Tín Nghĩa Xuyên Mộc) được công bố trúng 14 gói thầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.