Nội dung chi tiết Câu hỏi thường gặp

Tiêu đề Đăng ký nhà thầu nước ngoài
Phân loại Đăng ký Số người xem 269
Nội dung Để đăng ký nhà thầu nước ngoài, đơn vị chuyển ngôn ngữ sang Tiếng Anh Sau đó tiến hành đăng ký bình thường như nhà thầu trong nước. Tuy nhiên, nhà thầu nước ngoài không tham dự được các gói thầu đấu thầu điện tử, chỉ cần có tên trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia, do đó không cần làm tiếp bước 3, bước 4 để nhận CTS.