Nội dung chi tiết Câu hỏi thường gặp

Tiêu đề Trạng thái hồ sơ chưa được phê duyệt
Phân loại Đăng ký Số người xem 291
Nội dung Hồ sơ chưa được phê duyệt trong trường hợp sau:
1. Trung tâm chưa nhận được hồ sơ của đơn vị
2. Trung tâm đã nhận được nhưng hồ sơ không đầy đủ nội dung (Thiếu chứng từ, thiếu đơn, thiếu CMT,thiếu DKKD) hoặc bị sai thông tin trong hồ sơ. Khi này trạng thái phê duyệt sẽ chuyển sang bảo lưu. Đơn vị gửi lại hồ sơ sau khi thực hiện theo hướng dẫn tại mục bảo lưu