Nội dung chi tiết Câu hỏi thường gặp

Tiêu đề Đã gửi hồ sơ đăng ký tuy nhiên vẫn chưa được phê duyệt
Phân loại Đăng ký Số người xem 265
Nội dung Điều 6 của TT 11/2019/TT-BKHĐT quy định trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký, Trung tâm có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả xử lý hồ sơ cho bên mời thầu/Nhà thầu. Trường hợp đơn vị đã gửi hồ sơ đăng ký lâu rồi nhưng chưa được phê duyệt, đơn vị kiểm tra lại quá trình gửi hồ sơ đăng ký (đúng địa chỉ không, người nhận qua chuyển phát là ai, có đính kèm hồ sơ đăng ký hay không) rồi phản ánh lại qua tổng đài 1900.6126.