Nội dung chi tiết Câu hỏi thường gặp

Tiêu đề Chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gồm những chi phí nào?
Phân loại Chi phí Số người xem 320
Nội dung Chi phí tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính tới thời điểm hiện tại gồm các loại chi phí sau (bao gồm VAT): Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống (550.000 đồng) ; Chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống (550.000 VND/năm); Chi phí nộp hồ sơ dự thầu (330.000 VND/gói thầu); Chi phí nộp hồ sơ đề xuất (220.000 VND/gói thầu ). Chi tiết tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019.