Nội dung chi tiết Câu hỏi thường gặp

Tiêu đề Gia hạn CTS & Nộp phí duy trì hiệu lực tài khoản
Phân loại Chi phí Số người xem 371
Nội dung 1. Hiệu lực CTS là 1 năm kể từ ngày được phê duyệt. Người dùng có thể tự gia hạn miễn phí CTS trong mục quản lý CTS trong vòng 30 ngày trước thời điểm hết hạn. Quá thời điểm hết hạn, người dùng không thể tự gia hạn CTS. Tuy nhiên, để hỗ trợ người dùng, hệ thống vẫn cho phép CTS hết hạn sử dụng bình thường.
2. Hiệu lực tài khoản: Nhà thầu cần đóng phí duy trì hàng năm không kể năm thực hiện đăng ký. Có tên trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia và tài khoản còn hiệu lực là các tiêu chí đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu trong E-HSMT (Quy định trong chỉ dẫn nhà thầu của E-HSMT)
3. Việc gia hạn CTS không làm gia hạn hiệu lực tài khoản và ngược lại.