DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÀO TẠO Có 2364 kết quả được tìm thấy

# Cơ sở đào tạo Số học viên Ngày cấp chứng chỉ Người ký chứng chỉ
01 Công ty CP Giáo dục Việt Nam 21 16/03/2021 Đào Xuân Dũng
02 Viện phát triển Quốc tế học 68 16/03/2021 ThS. Nguyễn Đình Hưng
03 Viện phát triển Quốc tế học 71 30/12/2020 ThS. Nguyễn Đình Hưng
04 Công ty cổ phần tư vấn 55 30/12/2020 NGUYỄN TIẾN THỊNH
05 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 55 30/12/2020 Nguyễn Tấn Bình
06 Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế 47 30/12/2020 Mai Văn Khánh
07 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 18 30/12/2020 TS. Vũ Thanh Hương
08 Công ty Cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực Thăng Long 30 29/12/2020 Vũ Thị Thu Hương
09 Viện phát triển Quốc tế học 79 29/12/2020 ThS. Nguyễn Đình Hưng
10 Viện phát triển Quốc tế học 34 28/12/2020 ThS. Nguyễn Đình Hưng